Trung tâm ngoại ngữ

Hãy gọi số

094.222.6137

30 Phạm Hồng Thái
Phường Tự An
Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk


Chào mừng bạn đến với trung tâm

Đăng nhập hoặc Đăng ký

                                 AUGUST 2022

STT Thời gian Lớp Phòng Giáo viên Ghi chú
1 sáng thứ 7 chủ nhật, ca 1 2.3 R1 Ms. M Dung  
2 7h30- 9h15 2.1 R2 Ms. Dương  
3   4.3 R3 Ms. T Dung  
4   5.4 R4 Ms. Bảo Vy  
5   1.1 R5 Ms. Mỹ  
6   3.1 R6 Ms. Loan  
7   3.5 R.up Ms. Bê Ka  
8 sáng thứ 7 chủ nhật, ca 2 5.6 R1 Ms. Vi Na  
9 9h15- 11h00 5.1 R3 Ms. T Dung  
10 chiều thứ 7 chủ nhật, ca 2 1.2 R1 Ms. Huyền 5/8/2022
11  3h00- 4h30 4.1 R2 Ms. Vi Na  
12   2.2 R3 Ms. N Uyên  
13   3.6 R5 Ms. Bê Ka  
14   5.2 R6 Ms. T Uyên  
15   5.3 R.up Ms. Nguyễn Vy  
16 tối thứ 7 chủ nhật, ca 1 4.2 R1 Ms. Ng Vy  
17 4h30- 6h00 5.5 R2 Ms. T Uyên  
18   7.1 R3 Ms. Vi Na  
19   4.4 R4 Ms. T Dung  
20   3.2 R5 Ms. Bích  
21   3.3 R6 Ms. Huyền 5/8/2022
22 tối thứ 7, ca 1, 4h30- 6h00 9 chuyên R.up Ms. Huệ  
23 tối chủ nhật, ca 1, 4h30- 6h00 11.1 R.up Ms. Huệ  
24 tối thứ 7 chủ nhật, ca 2 6.1 R1 Ms. Oanh 30/7/2022
25 6h00- 7h30 9.2 R2 Ms. Vi Na  
26   7.2 R3 Ms. Bảo Vy  
27   6.2 R5 Ms. N Uyên 30/7/2022
28   3.4 R6 Ms. Bích 5/8/2022
29   10.1 R.up Ms. Huệ 16/7/2022
30 tối thứ 7, ca 3, 7h30- 9h00 12.1 R.up Ms. Huệ  
31 tối thứ 2 thứ 4,  ca 1, 5h30- 7h30 6.3 R1 Ms. M Dung 1/8/2022
32   8.1 R2 Ms. Oanh  
30 tối thứ 2 ca 2, 7h30- 9h00 12.1 R.up Ms. Huệ  
33 chiều thứ 3, 3h30- 5h00 IELTS 1 R.up Ms. Huệ  
22 tối thứ 3, 7h30- 9h00 9 chuyên R.up Ms. Huệ  
34 tối thứ 3 thứ 5, ca 1, 5h30- 7h30 6.4 R2 Ms. N Uyên 1/8/2022
35   9.1 R3 Ms. Vi Na  
36   8.2 R5 Ms. Bảo Vy  
37   IELTS 2 R.up Ms. Huệ  
22 tối thứ 4, ca 1, 5h30- 7h30 9 chuyên R.3 Ms. Huệ  
23 tối thứ 4, ca 2, 7h30- 9h00 11.1 R.up Ms. Huệ  
33 tối thứ 5, ca 1,  5h30- 7h30 IELTS 1 R.up Ms. Huệ  
           
  Total: 37 classes