Trung tâm ngoại ngữ

Hãy gọi số

094.222.6137

30 Phạm Hồng Thái
Phường Tự An
Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk


Chào mừng bạn đến với trung tâm

Đăng nhập hoặc Đăng ký

Chương trình của cấp THCS

Lớp 6:

Giáo trình 1: Sách ngữ pháp My First Grammar 3, NXB E-Future

Giáo trình 2: Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6, NXB Giáo Dục

Lớp 7:

Giáo trình 1: Sách ngữ pháp My Next Grammar 1, NXB E-Future

Giáo trình 2: Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7, NXB Giáo Dục

Lớp 8:

Giáo trình 1: Sách ngữ pháp My Next Grammar 2, NXB E-Future

Giáo trình 2: Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8, NXB Giáo Dục

Lớp 9:

Giáo trình 1: Sách ngữ pháp My Next Grammar 3, NXB E-Future

Giáo trình 2: Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 9, NXB Giáo Dục

Mục tiêu chung:

- đặt nền móng ngữ pháp cho chương trình tiếng Anh cấp THCS và THPT

- nói tiếng Anh lưu loát với ngữ pháp chuẩn.

- viết tiếng Anh có ngữ pháp chính xác, cấp độ tăng dần: câu, đoạn văn, bài văn.

- nghe hiểu và đọc hiểu được những lời phát biểu bằng tiếng Anh có cấu trúc ngữ pháp phức tạp.

- nội dung dạy và học gần gũi với chương trình mới của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.