Trung tâm ngoại ngữ

Hãy gọi số

094.222.6137

30 Phạm Hồng Thái
Phường Tự An
Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk


Chào mừng bạn đến với trung tâm

Đăng nhập hoặc Đăng ký

                              October 2022  

STT Thời gian Lớp Phòng Giáo viên Ghi chú
1 sáng thứ 7 chủ nhật, ca 1 2.3 R1 Ms. M Dung  
2 7h30- 9h15 2.1 R2 Ms. Dương F
3   4.3 R3 Ms. T Dung F
4   5.4 R4 Ms. Bảo Vy  
5   1.1 R5 Ms. Mỹ  
6   3.4 R.up Ms. Bê Ka  
7 sáng thứ 7 chủ nhật, ca 2 5.1 R1 Ms. T Dung  
8 9h15- 11h00 1.3 R2 Ms. Bê Ka 1/10/2022
9   5.6 R3 Ms. Vi Na  
10   2.4 R5 Ms. Huyền  
11 chiều thứ 7 chủ nhật, ca 2 1.2 R1 Ms. Huyền F
12  3h00- 4h30 4.1 R2 Ms. Vi Na F
13   2.2 R3 Ms. N Uyên F
14   5.2 R4 Ms. T Uyên F
15   3.5 R5 Ms. Bê Ka F
16   5.3 R.up Ms. Nguyễn Vy F
17 chiều thứ 3, 3h30- 5h00 IELTS 2 R.up Ms. Huệ  
chiều thứ 7, 3h00- 4h30 R.6
18 tối thứ 7 chủ nhật, ca 1 4.2 R1 Ms. Ng Vy  
19 4h30- 6h00 5.5 R2 Ms. T Uyên  
20   7.1 R3 Ms. Vi Na F
21   4.4 R4 Ms. T Dung  
22   3.1 R5 Ms. Bích  
23   Pre - IL 1 R6 Ms. Bảo Vy 1/10/2022
24   3.3 R.up Ms. Huyền  
25 tối thứ 7 chủ nhật, ca 2 7.2 R1 Ms. Bảo Vy F
26 6h00- 7h30 6.1 R2 Ms. Oanh F
27   9.2 R3 Ms. Vi Na F
28   3.2 R4 Ms. Bích  
29   6.2 R5 Ms. N Uyên F
30   6.5 R6 Ms. M Dung  
31   IELTS 1 R.up Ms. Huệ  
32 tối thứ 7 chủ nhật, ca 3, 7h30 - 9h00 Pre - IL 2 R3 Ms. M Dung 1/10/2022
33 tối thứ 2 ca 2, 7h30- 9h00 12.1 R.up Ms. Huệ  
tối thứ 7, ca 3, 7h30- 9h00
34 tối thứ 2 thứ 4,  ca 1, 5h30- 7h30 6.3 R1 Ms. M Dung F
35 tối thứ 2, ca 1, 5h30- 7h30 11.1 R2 Ms. Huệ  
tối thứ 4, ca 2, 7h30- 9h00
36 tối thứ 4, ca 1, 5h30- 7h30 9 chuyên R.3 Ms. Huệ  
tối thứ 3, 7h30- 9h00 R.up
37 tối thứ 3 thứ 5, ca 1, 5h30- 7h30 6.4 R2 Ms. N Uyên F
38   9.1 R3 Ms. Vi Na  
39   8.2 R5 Ms. Bảo Vy F