Trung tâm ngoại ngữ

Hãy gọi số

094.222.6137

30 Phạm Hồng Thái
Phường Tự An
Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk


Chào mừng bạn đến với trung tâm

Đăng nhập hoặc Đăng ký

    JANUARY 2024      
           
STT Thời gian Lớp Phòng Giáo viên Tình trạng
1. sáng thứ 7 chủ nhật - ca 1 2.1 R1 Ms. T. Uyên 7
2. 7h30- 9h15 3.1 R2 Ms. Bảo Vy 8
3.   4.3 R3 Ms. Bê Ka 12
4.    3.3 R5 Ms. M Dung 9
5. sáng thứ 7 chủ nhật - ca 2 2.4 R1 Ms. T. Uyên 10
6. 9h15- 11h00 2.3 R2 Ms. Bảo Vy 9
7.   1.1 R3 Ms. Bê Ka 12
8.   3.4 R5 Ms. Huyền 8
9.   Kids R.up Ms. Khuyên 5
10. chiều thứ 7 chủ nhật - ca 2 2.2 R1 Ms. Huyền 12
11. 3h00- 4h30 5.1 R2 Ms. Vi Na 12
12.   3.2 R3 Ms. Bảo Vy 15
13.   6.1 R4 Ms. T. Uyên 5
14.   4.4 R5 Ms. Bê Ka 9
15.   5.2 R6 Ms. Khuyên 7
16. tối thứ 7 chủ nhật - ca 1 5.3 R1 Ms. Oanh 8
17. 4h30- 6h00 5.4 R2 Ms. T. Uyên 14
18.   8.1 R3 Ms. Vi Na 5
19.   4.1 R5 Ms. M. Dung 4
20.   Flyers R6 Ms. Bảo Vy 8
21.   4.3 R.up Ms. Huyền 9
22. tối thứ 7 chủ nhật - ca 2 7.1 R1 Ms. Oanh 13
23. 6h00- 7h30 6.3 R2 Ms. Vi Na 6
24.   7.5 R3 Ms. M. Dung 13
25.   8.2 R4 Ms. Huệ  9
26.   6.3 R5 Ms. Ng Vy 10
27.   8.3 R.up Ms. Huyền 7
28. tối thứ 7 chủ nhật - ca 3 10.1 R1 Ms. Huyền 6
29. 7h30- 9h00 IELTS R2 Ms. Huệ  12
30.   Pre - IL R3 Ms. M. Dung 10
31. tối thứ 2 thứ 4 - ca 1 : 5h30 - 7h30     7.3 R3 Ms. Oanh 8
32. tối thứ 2 - ca 1 : 5h30 - 7h30     12.1 R.up Ms. Huệ 8
tối thứ 4 - ca 2, 7h30 - 9h00
33. tối thứ 3 thứ 5 - ca 1 7.4 R3 Ms. M Dung 8
34.   9.1 R.up Ms. Vi Na 9
  TOTAL: 34 classes     students 307