Trung tâm ngoại ngữ

Hãy gọi số

094.222.6137

30 Phạm Hồng Thái
Phường Tự An
Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk


Chào mừng bạn đến với trung tâm

Đăng nhập hoặc Đăng ký

  AUGUST 2023
           
STT Thời gian Lớp Phòng Giáo viên Tình trạng
1 sáng thứ 7 chủ nhật- ca 1 2.1 R1 Ms. T Uyên 6
2 7h30- 9h15 3.1 R2 Ms. Ng Vy 9
3   4.3 R3 Ms. Bê Ka 12
4   3.3 R5 Ms. Dung 8
5   2.4 R1 Ms. T Uyên 6
6 sáng thứ 7 chủ nhật- ca 2 2.3 R2 Ms. Ng Vy 10
7 9h15- 11h00 kids R3 Ms. Bê Ka 5
8   3.4 R5 Ms. Huyền 8
9 chiều thứ 7 chủ nhật- ca 2 2.2 R1 Ms. Huyền 9
10 3h00- 4h30 5.1 R2 Ms. Vi Na 14
11   3.2 R3 Ms. N Uyên 8
12   5.4 R4 Ms. Ng Vy 4
13   4.4 R5 Ms. Bê Ka 12
14 tối thứ 7 chủ nhật- ca 1 5.2 R1 Ms. Ng Vy 8
15 4h30- 6h00 5.3 R2 Ms. T Uyên 11
16   8.1 R3 Ms. Vi Na 5
17   4.1 R5 Ms. Dung 7
18   Movers R.6 Ms. N Uyên 5
19   4.3 R.up Ms. Huyền 5
20 tối thứ 7 chủ nhật- ca 2 7.1 R1 Ms. Oanh 8
21 6h00- 7h30 6.3 R2 Ms. Vi Na 12
22   7.5 R3 Ms. Dung 10
23   8.2 R4 Ms. Huệ 8
24   6.2 R5 Ms. Ng Vy 10
25   7.3 R.6 Ms. N Uyên 6
26   8.3 R.up Ms. Huyền 6
27 tối thứ 7- chủ nhật - ca 3 10.1 R1 Ms. N Uyên 6
28 7h30 - 9h00 IELTS R2 Ms. Huệ 13
29   Pre IELTS R2 Ms. Dung 10
30 tối thứ 2 thứ 4- ca 1: 5h30- 7h30 7.3 R1 Ms. Oanh 6
31   6.1 R3 Ms. Ng Vy 4
32 tối thứ 2- ca 1: 5h30 - 7h30 12.1 R2 Ms. Huệ 7
tối thứ 4- ca 2: 7h30- 9h00
33 tối thứ 3 thứ 5- ca 1: 5h30- 7h30 9.1 R1 Ms. Vi Na 8
34   7.4 R.3 Ms. N Uyên 5
           
  TOTAL:  34 classes     students 271