Trung tâm ngoại ngữ

Hãy gọi số

094.222.6137

30 Phạm Hồng Thái
Phường Tự An
Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh Đắk Lắk


Chào mừng bạn đến với trung tâm

Đăng nhập hoặc Đăng ký

    MARCH 2024      
           
STT Thời gian Lớp Phòng Giáo viên Tình trạng
1. sáng thứ 7 chủ nhật - ca 1 2.1 R1 Ms. T. Uyên 7
2. 7h30- 9h15 3.1 R2 Ms. Bảo Vy 8
3.   4.3 R3 Ms. Bê Ka 12
4.    3.3 R5 Ms. M Dung 8
5. sáng thứ 7 chủ nhật - ca 2 2.4 R1 Ms. T. Uyên 9
6. 9h15- 11h00 2.3 R2 Ms. Bảo Vy 9
7.   1.1 R3 Ms. Bê Ka 9
8.   3.4 R5 Ms. Huyền 7
9.   Kids R.up Ms. Khuyên 5
10. chiều thứ 7 chủ nhật - ca 2 2.2 R1 Ms. Huyền 11
11. 3h00- 4h30 5.1 R2 Ms. Vi Na 12
12.   3.2 R3 Ms. Bảo Vy 14
13.   6.1 R4 Ms. T. Uyên 3
14.   4.2 R5 Ms. Mỹ Dung 9
15.   5.2 R6 Ms. Khuyên 6
16. tối thứ 7 chủ nhật - ca 1 5.3 R1 Ms. Oanh 7
17. 4h30- 6h00 5.4 R2 Ms. T. Uyên 14
18.   8.1 R3 Ms. Vi Na 6
19.   Movers R5 Ms. M. Dung 9
20.   Flyers R6 Ms. Bảo Vy 4
21.   4.1 R.up Ms. Huyền 9
22. tối thứ 7 chủ nhật - ca 2 7.1 R1 Ms. Oanh 11
23. 6h00- 7h30 6.3 R2 Ms. Vi Na 7
24.   7.5 R3 Ms. M. Dung 11
25.   8.2 R4 Ms. Huệ  8
26.   6.3 R5 Ms. T. Uyên 10
27.   8.3 R.up Ms. Huyền 6
28. tối thứ 7  ca 3 :7h30 -9h00 10.1 R.up Ms. Huyền 6
chiều chủ nhật ca 1 :1h30 -3h00
29. tối thứ 7 chủ nhật - ca 3 IELTS R2 Ms. Vi Na 11
30. 7h30- 9h00 Pre - IL R3 Ms. M. Dung 8
31. tối thứ 2 thứ 4 - ca 1 : 5h30 - 7h30     7.3 R3 Ms. Oanh 5
32. sáng thứ 7 - ca 2 : 9h30 - 11h00     12.1 R.4 Ms. Huệ 8
tối thứ 4 - ca 2, 7h30 - 9h00
33. tối thứ 3 thứ 5 - ca 1 7.4 R2 Ms. M Dung 7
34.   1.2 R.3 Ms. Dương 7
35.   9.1 R.up Ms. Vi Na 10

 

TOTAL: 35 classes     students 293